BRİÇ ETİK KURALLARI

Kulüp Direktörü briç oyunu esnasında kulüp atmosferinden birinci derecede sorumludur. Direktör, briç oynamanın yanı sıra kulübe gelmeyi sosyal bir etkinlik olarak gören oyuncular açısından kulübümüzü cazip bir yer haline getirmek ve öyle kalmasını sağlamak için her türlü gayreti gösterir.
Kulüp camiasına yeni katılan oyunculara veya üyelere karşı davranışlarıyla onların kulüpten soğumalarına sebep olan oyuncular direktör tarafından önce sözel olarak uyarılacak ve kulüp menfaatleri hatırlatılacaktır. Söz konusu davranışların değişmemesi durumunda, bu tip davranışta bulunanlara gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Unutulmamalıdır ki, olumsuz davranışlara müsamaha gösterilmesi uzun vadede kulübün kötüye gitmesi ile sonuçlanacaktır.
Kulübümüzün Balıkesir ve Türkiye çapında haklı bir şöhreti olan bir yer olarak bilinmesi arzu edilmektedir. Daha açık anlatımıyla; kulübümüzün mutlu, dost canlısı ve iyi insanların bir araya gelerek kaliteli briç oynadıkları bir mekan olarak tanınmasını istiyoruz. Özellikle yeni gelen oyuncuların kısa sürede ortamı benimseyerek kendilerini ikinci evlerinde hissetmeleri ve üye olarak ta aramıza katılmaları öncelikli hedefimizdir. Yukarıda tanımlanan kulüp atmosferini sağlamak ve sürdürebilmek yönündeki çabalara davranışlarıyla zarar veren insanlara üye olsun olmasın Direktör ve Kulüp Yönetimi tarafından hiçbir tolerans gösterilmeyecektir. Bu tip davranışlar için ACBL (American Contrat Bridge Leauge) tarafından üye kulüplere şiddetle tavsiye edilen “Sıfır Tolerans” (ST) politikası uygulanacaktır.
Kulübümüz briç oyuncularının etik kurallara uygun davranmalarını beklemektedir. Bu kurallara uyarak ortağı ve rakiplerine karşı daima saygılı davranan oyuncular diğerlerinin de briç oyunundan aldıkları keyfi arttıracaklardır.
Bu kapsamda teşvik edilen davranış biçimleri aşağıdadır.

Masada iyi bir evsahibi yada misafir olunuz,
Rakiplerinizi dostça selamlayınız,
Rakiplerinizin beğendiniz kart oyunlarını veya deklarasyonlarını söyleyiniz,
Eğer konvansiyon kartınız yok ise ortaklık anlaşmalarınızı rakibe tümüyle açıklayınız
Kulübümüzde müsamaha gösterilmeyecek davranışlardan bazıları ise şöyledir;
Taciz, alay, küçümseme, kaba lisan, tehdit ve şiddet,
Ortağın veya rakibin kart oyunu veya deklarasyonları hakkında olumsuz yorumlarda bulunmak,
Masada sürekli ve gereksiz briç dersi vermeye kalkışmak,
Direktör kararlarını yüksek sesle ve rahatsız edici bir şekilde tartışmak,

 ST(sıfır tolerans) politikası herhangi bir oyuncunun uygunsuz davranışı durumunda derhal masaya direktör çağrılmasını gerektirmektedir. Diğerlerinin üzülmesine sebep olan davranışlar, briçten alınan keyifle çelişen küçük düşürücü veya utandırıcı yorumlar Uluslararası Briç Yasalarının 74/A maddesi ile kesin olarak yasaklanmıştır. Yine aynı yasaların 91/A maddesi direktöre kusurlu oyunculara disiplin cezası verebilmesi için tam yetki vermektedir.